Geodetická kancelář od roku 1993

+ zakázek
+ geometrických plánů
+ spokojených klientů
+ sepsaných smluv

Provádíme geodetické práce ve veřejném zájmu pro katastr nemovitostí a ve výstavbě.

Zajišťujeme komplexní servis spojený s převody nemovitostí v katastru nemovitostí.

Geodetické práce

 • geometrické plány pro zápisy do katastru nemovitostí
  • rozdělení pozemků (prodej, darování, vypořádání podílového vlastnictví…)
  • vyznačení budovy (rodinné domy, garáže, objekty pro výrobu, obchodní, zemědělskou činnost…)
  • změna obvodu budovy (přístavba, demolice části stavby…)
  • vyznačení věcného břemene
  • průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků
  • vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • ve výstavbě
  • geodetické podklady pro projekční činnost (polohopisné a výškopisné zaměřování)
  • prostorové (polohové a výškové) vytyčování staveb v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením
  • dokumentace skutečného provedení staveb

Sepsání smluv

 • pro převody pozemků a staveb v katastru nemovitostí